среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja sztachetki z PCV na plot i bramę ze sztachet nie zada pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Konstrukcja plotki z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu poza kilkoma wypadkami.

Sztachety PVC na plot i furtkę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady plastikowe na plot i bramę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji oraz planowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do stawiania plotki z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy projektowane ogrodzenia z plastyku na plot i furtkę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku kiedy planowane ploty z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий